Indlager

Indlager
Var et i ældre tid blandt adelen, et brugeligt tvangsmiddel der vedtoges for at sikre betalingen af en gæld, og bestod deri at debitor forskrev sig til, når han ikke i rette tid efterkom sin forpligtelse, efter foregåendes opfordring (indmaning eller maning) fra kreditors side under sin æres fortabelse at begive sig til et vist sted, i almindelighed en købstad, ofte endog et vist herberg deri, og at blive der på sin egen bekostning, indtil kreditor havde erholdt fyldestgørelse. Kilde: Nordisk Conversations Lexicon 1860.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”